:   s t a r t  :   a n c i e n t   r e a l i t y   -   s i n g l e   u s e r   d u n g e o n
d e s i g n   b y   m a d g u y
POSTĘPY

Postepy prac nad kolejna - przelomowa! - wersja Ancient Reality. Podajemy na oko, w procentach:

Kod gry, procedury i funkcje, testowanie oraz debuging - 25%
System gildii rasowych i zawodowek, koncepcje oraz pomysly - 20%
Nowe miasto przygraniczne - 100%
Nowe miasto slumsowe - 30%
Questy, koncepcje - 100%

Przewidywany termin ukonczenia prac: przelom marca/kwietnia 2005.